FESTIVAL 2014

FESTIVAL 2017      FESTIVAL 2016      FESTIVAL 2014      FESTIVAL 2013      FESTIVAL 2012      FESTIVAL 2011      PREVIOUS YEARS FESTIVALS

All Past Events

festival 2014

20 August 2014

Giorgos Tsolis Jazz Trio

GYZI MEGARON CULTURAL CENTRE
9:00 pm - 11:00 pm
17 August 2014

Gadjo Dilo – gypsy jazz swing

GYZI MEGARON CULTURAL CENTRE
9:00 pm - 11:00 pm
13 August 2014

Erofili

GYZI MEGARON CULTURAL CENTRE
9:00 pm - 11:00 pm
10 August 2014

Sonia Theodoridou

GYZI MEGARON CULTURAL CENTRE
9:00 pm - 11:00 pm
07 August 2014

Stavros Lantsias

GYZI MEGARON CULTURAL CENTRE
9:00 pm - 11:00 pm
04 August 2014

Ioanna Forti & Athens Quintet “Dimitris Dounis”

GYZI MEGARON CULTURAL CENTRE
9:00 pm - 11:00 pm
01 August 2014

Copper Engravings: Panagiotis Tetsis & Lambros Orfanos

GYZI MEGARON CULTURAL CENTRE
August 1, 2014 - August 23, 2014

FESTIVAL 2017      FESTIVAL 2016      FESTIVAL 2014      FESTIVAL 2013      FESTIVAL 2012      FESTIVAL 2011      PREVIOUS YEARS FESTIVALS