ΦΕΣΤΙΒΑΛ 2018

All Past Events

περασμενες εκδηλωσεις

31 Αύγουστος 2018

THE MUSE

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΚΥΖΗ
9:00 μμ - 11:00 μμ
28 Αύγουστος 2018

MIRANDA VEROULI & DESAFINADOS

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΚΥΖΗ
9:00 μμ - 11:00 μμ
24 Αύγουστος 2018

DUO MELIS

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΚΥΖΗ
9:00 μμ - 11:00 μμ

Ευρωπαϊκό Έτος
Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ)
Η κληρονομιά μας:
Το παρελθόν συναντά το μέλλον

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) έχει ως στόχο να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, και να ενισχύσει την αίσθησή τους ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο.
Το Μέγαρο Γκύζη επιλέχθηκε και έλαβε το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς που απονέμεται σε χώρους οι οποίοι προβάλλουν και συμβολίζουν τα ευρωπαϊκά ιδεώδη, τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ιστορία.

#EuropeForCulture.

Στην Ευρώπη οι Τέχνες
είναι απλά ένα Φεστιβάλ μακρυά!

Το EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe, είναι η αναγνώριση της Ευρώπης για αξιόλογα φεστιβάλ που ξεκίνησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Φεστιβάλ. Πρόκειται για μια διεθνή κοινότητα φεστιβάλ που συνδέει φεστιβάλ που είναι βαθιά αφοσιωμένα στις τέχνες, στις κοινότητές τους και στην Ευρώπη.
Το Φεστιβάλ Μεγάρου Γκύζη έχει επιλεγεί για να λάβει την αναγνώριση EFFE 2017-2018. Είναι από το 2015 μέρος του Προγράμματος EFFΕ, το οποίο αποτελείται από φεστιβάλ που ξεχωρίζουν για την καλλιτεχνική τους ποιότητα και έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.