ΜΟΥΣΕΙΟ

Σήμερα στο Μουσείο του Μεγάρου Γκύζη φιλοξενούνται πέντε Μόνιμες Συλλογές.

Συγκεκριμένα:

  • Συλλογή αυθεντικών χαρακτικών (χάρτες, τοπία, ενδυμασίες κατοίκων Σαντορίνης και άλλων νησιών του Αιγαίου από τον 15ο αι. έως το 19ο αι.)
  • Συλλογή παλαιών ιστορικών θηραϊκών εγγράφων. Στην ΄Εκθεση παρουσιάζονται έγγραφα που ανήκουν στο Αρχείο της Καθολικής
  • Επισκοπής Σαντορίνης και  καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής στο νησί από τα τέλη του 16ου αιώνα ως τις αρχές του 19ου.
  • Συλλογή έργων ζωγραφικής ( Δωρεά Καλιόπης και Λέοντα Πίντου)
  • Συλλογή παλαιών φωτογραφιών της Σαντορίνης
  • Συλλογή πετρωμάτων της Σαντορίνης
  • Αντικείμενα λαογραφικού και εθνογραφικού ενδιαφέροντος από τη Συλλογή Νίκου και Κωνσταντινιάς Τσίτσα (Δωρεά)

Περίοδος Λειτουργίας Μουσείου

Από 1η Μαϊου  έως 31η Οκτωβρίου

Ώρες Λειτουργίας:  

Καθημερινά: 10:00 –20:00 (Ιούλιο, Αύγουστο) &10.00-16:30 (Μάιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος)

Κυριακή: 10:30 – 16:30 (Ιούλιο, Αύγουστος)

Tηλ. +30 22860 23077